Alternativ för Sveriges gärning har ett värde utanför det partipolitiska

Om politikens roll utanför det partipolitiska, som vårt politiska tänkande av vana är så låst till.