Analys av filmen Cube

Analys av den speciella filmen Cube som kom 1997.