Det liberala medvetandet

Ett försök att begreppsliggöra det liberala medvetandet genom att belysa några nyckelaspekter av det i punktform.