Om Minervas Uggla

Minervas Uggla är en plats som är skapad utifrån behovet att tänka och reflektera om Västerlandets nuvarande historiska situation, skymningstiden. Detta görs utifrån en ambition att finna och bygga vägar till en morgondag, vilket kan komma att implicera olika projekt. Trots att behovet är enormt av reflektion, så finns det relativt få aktörer som sysselsätter med på ett seriöst och tillgängligt sätt. I Sverige styr medier till stor del den publika diskursen, alltså det samhälleliga tänkandet och seendet, medier som med få undantag är västfientliga och bidrar till förfallet. Denna liberala diskurs är inbäddad i alla institutioner, till och med kyrkan. Situationen skapar ett enormt behov av antites på alla plan – religiöst, politiskt och kulturellt. Minervas Uggla avser vara del av och försöka göra ett bidragande arbete till denna antites. Att bidra innebär att försöka tänka, det är vad ugglan symboliserar här. Det innebär att våga lufta ofärdiga tankegångar och funderingar, och lyfta sådant som andra säger som kan vara relevant. En förebild på detta område som under många år har gjort ett bra arbete är tankesmedjan Motpol (motpol.nu).

Filosofen GWF Hegel sa att Minervas uggla lyfter i skymningen, vilket bland annat kan tolkas som att behovet av reflektion och tänkande blir allt större i takt med att mörkret sänker sig. Det är just i denna historiska situation som behovet av denna verksamhet är rotad.

kontakt@minervasuggla.se

Substack: minervasuggla.substack.com

Alla texter skrivna av Simon “Snusmumriken” Andersson