Liberalen konfronteras med kriget

Krigets verklighet är något liberalen tvingas hantera trots att det “egentligen” inte ingår i hans världsbild. Carl Schmitts politiska teori används i denna essä för att belysa detta.