Liberalen som tyrann

Över Västerlandet råder Illusionen om att liberalen, med sin begränsade världsbild, inte skulle kunna vara tyrann. Det är en bild som sitter djupt psykologiskt rotad.