Liberalismen som ett medvetande

Ett försök att analysera liberalismen genom att betrakta den som ett historiskt medvetande. Vilka trosföreställningar vilar den på och vad är det dess logiska struktur de facto frambringar i världen?