M: Ukrainas sak är vår

”Sveriges linje är glasklar – Ukrainas sak är vår”. Så skriver Moderaterna på sin hemsida 24 februari.1 Det är ett påstående, och en artikel, som väcker frågor, som i sin tur väcker frågor och föreslår olika problem. Den grundläggande frågan är helt enkelt: varför? Varför är Ukrainas sak ”vår”? Jag kan, i min analys av situationen inte se varför det skulle vara fallet, och jag har redogjort för mina tankegångar2. Jag noterar dock att Moderaterna i artikeln inte redogör för sina, trots att det är ”glasklart” varför det skulle vara fallet. Det kanske är så glasklart att det inte behövs? Det duger naturligtvis inte. Moderaterna (liksom de flesta andra partierna) är på god väg att via sin retorik och sina gärningar dra in Sverige i krig. Artikeln handlar om att Sverige skickar vapen, vilket är att som minimum betrakta att man tar ställning i konflikten, men också kan ses som en krigshandling. Då är man skyldig att vara mycket tydlig med motiven. Men det är förutsägbart och typiskt att detta varför inte besvaras i artikeln, liksom i andra sammanhang, som i riksdagen eller i ”media”. Var finns de teoretiska, intellektuellt hederliga resonemangen som motiverar varför ”Ukrainas sak är vår” att ta del av? Det är kanske värt att påpeka att denna fråga består obesvarad oavsett om man med framgång visar att Rysslands sak är orättfärdig eller att deras invasion är ”olaglig”, som artikeln nämner (vilket är ett problematiskt påstående på flera sätt, inte minst i ljuset av Västs behandling av Minsk-avtalen3, men jag går inte in på det här).

1: Sverige skickar stridsvagnar och luftvärnssystem till Ukraina. Moderaterna.se.
https://moderaterna.se/nyhet/stridsvagnarukraina/

2: Primärt i dessa artiklar:
Några kommentarer med anledning av kriget i Ukraina
https://level.minervasuggla.se/nagra-kommentarer-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

Uppföljande kommentarer med anledning av kriget i Ukraina
https://level.minervasuggla.se/uppfoljande-kommentarer-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

3: Merkel avslöjar: Väst uppmanade Ukraina bryta mot fredsavtalet i Minsk. Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/merkel-avslojar-vast-uppmanade-ukraina-bryta-mot-fredsavtalet/

Då kriget nu är en högst reell risk för Sverige kan det vara värt att ställa sig de grundläggande frågorna till varför man går i krig och vari plikten att göra det ligger. Detta har man rätt att veta och vara helt klart över om man ska slåss politiskt och därav riskera att plikta med sitt liv, vilket ligger i sakens natur. Detta gör man i grunden utifrån konkreta, naturliga anledningar, som att man vill försvara sitt sätt att leva från att bli påförd främmande lagar och normer, för att försvara sin nationella (eller civilisatoriska) suveränitet och frihet, för att inte förslavas och hamna under tyranni, och ytterst för sin nationella existens, för sitt folks fortlevnad. Den som säger att ”Ukrainas sak är vår” behöver förklara varför, på ett konkret sätt i relation till sådana här konkreta anledningar. Jag säger inte att inte sådana förklaringar inte kan finnas, men de behövs utsägas. Om detta inte görs eller om det är svårt att klart utsäga, eller om som i fallet Sverige – att det är ett påfallande tema att sådana saker aldrig utsägs – så finns all anledning att utgå ifrån att Ukrainas sak inte alls är vår: ”vår” som i stat eller nation. Men även om det visar sig svårt att visa varför Ukrainas sak är vår på ett kollektivt plan så finns det ju inget som tar ifrån den enskilde som är personligt övertygad om sakens riktighet möjligheten att själv bege sig till fronten och bidra, och det finns säkert gott om moderater i krigför ålder som kan ta ansvar för orden.

Ovanpå detta föreslår sig andra, och många, trovärdighetsproblem för Moderaterna, liksom i stortsett alla partierna i riksdagen, med att berätta vilket krig som är ”vårt”, liksom att faktiskt tala om krig överhuvud, vilket de på i stort sett alla sätt som är möjliga visat att de saknar förståelse för. Man kan exempelvis peka på att krig på olika sätt redan pågår i och mot Sverige, och bristen på kommentarer och politisk agens när det gäller dessa tolkar jag som att man helt enkelt inte förstår det. Men här gäller det att inte halka in i en större diskussion om liberaler och deras relation till krig i allmänhet, vilket är ett för stort, men dock förbisett ämne. Likaså ska jag här undvika att upprepa mig allt för mycket, och hänvisar först och främst till sådant jag har skrivit tidigare4. Men utöver sådant uppenbart som att Moderaterna har medverkat till att Sveriges försvarsförmåga är undermålig, så tillkommer att partiet är en av de tydligaste garanterna för att Sverige frivilligt och lättvindigt ger upp suveränitet helt i onödan i fredstid. Blidkandet av president Erdoğan för att få gå med i NATO är ett aktuellt exempel, och dessutom är medlemskap i NATO i sig något som leder till förlorad suveränitet. Så vi ger upp suveränitet för att få ge upp mer suveränitet. I anslutning till detta ska också nämnas att Ulf Kristersson som ledare uppenbart är helt omedveten om vilka signaler han sänder, och om vikten av att inte signalera svaghet, återigen något som liberaler generellt inte förstår. Om ledningen visar svaghet och inkompetens är alla andra ansträngningar förgäves, vilket i praktiken blir ett oerhört cyniskt agerande i ett läge där människor förväntas göra sin plikt med livet som insats. Den som inte förstår sådana basala saker har i mina ögon noll trovärdighet i att berätta vilken strid som är ”vår”. Faktum är att svaga politiska ledare är ett konkret skäl till att vi håller på att dras in i konflikten, då de aldrig är beredda till något som kräver ryggrad, exempelvis att markera emot den rådande andan och mediaagendorna och säga stopp eller dra en gräns.

4: Se refererade bloggposter i not 2. Tilläggas kan också:

Kommentarer med anledning av Sveriges (eventuella) anslutning till NATO
https://level.minervasuggla.se/kommentarer-med-anledning-av-sveriges-eventuella-anslutning-till-nato/

Nyhetskommentarer februari 2023
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-februari-2023/

samt min nyårskrönika Året 2022 (Kriget i Ukraina, Covid-19, Alternativ för Sverige som historisk aktör)
https://minervasuggla.substack.com/p/aret-2022-kriget-i-ukraina-covid

Det yttersta problemet med de liberala partiernas krigsnärmanden är deras politiska grundbegrepp och verklighetsuppfattning, vilka de redogör för indirekt (och ibland direkt) via vad de säger och sin agens, på både medveten och omedveten nivå. Krigets realitet konfronterar och prövar dessa. Vad menar Moderaterna exempelvis med ”Sverige” och ”vi” (”vår”)? Dessa ord kan ju inte plötsligt ha en helt annan betydelse i krig än i fred. Samma subjektivitet måste gälla i båda tillstånden, där den grundläggande förståelsen av det ena ges i ljuset av det andra. Och vad jag kan se så är samtliga politiker i riksdagen överens om att Sverige i grunden bara, åtminstone nominellt, är en rent administrativ entitet som saknar ett ”vi”, en gemensam identitet. Därtill har försvarsmakten explicit förnekat svenska flaggan och den svenska nationen (se bild längre ner). Således uppstår frågan hur en rent administrativ entitet kan ha vänner och fiender. En liberal av idag förnekar alla traditionella förklaringar till detta, trots att de förmodligen ändå hade gällt som svar för bara några decennier sedan om krig hade utbrutit. Svaret idag är istället det ständiga ”för demokratin”, vilket är en slags flykt från allt begripligt och konkret. Det är dels ett negativt svar, och dels en orwelliansk omskrivning av ‘globalistisk imperialism’. Även om ‘demokrati’ hade haft en rimlig begreppslig innebörd så hade det ändå varit en konstig sak att utkämpa internationella krig för en styrelseform i sig, som om det vore helt självklart att man har rätt att lägga sig i hur andra länder styrs och att man skulle stå enade med andra stater på basen av gemensam styrelseform, vilket egentligen är rätt ointressant. Vilket land som för övrigt är mest demokratiskt av Ukraina och Ryssland är en fråga som åtminstone jag inte känner mig särskilt övertygad ger den förstnämnda till svar.

Avslutningsvis kan jag sammanfattande konstatera att Moderaterna är på god väg att göra den totala ogärningen: dra in oss i ett krig vi inte hade någon anledning att lägga oss i, samtidigt som de är en nyckelaktör i att se till att vi är oförberedda för det.

Relaterat filmklipp

Relaterat på Minervas Uggla
Utöver de artiklar som refereras i noterna så kan denna ses som relevant:

Viktoria av Baden som symbol

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *