Minervas Uggla ett år: Reflektion

Kort om vad Minervas Uggla syftar till i grunden, vad som har behandlats hittills och vart MU är på väg.