Minervas Uggla två år

Så här på årsdagen vill jag göra det till en tradition att diskutera, direkt vänd mot mina läsare, det senaste årets händelseutveckling och vart Minervas Uggla kan tänkas vara på väg. Detta är alltså en diskussion om projektet i sig, inte det senaste årets viktiga händelser i världen – en typ av krönika som jag för övrigt skrev för första gången i slutet av förra året1. Låt oss börja med det på MU som relaterar till det strukturella och tekniska.

En sak som jag under en längre tid känt att jag har behövt hitta en lösning på är förhållandet till nyheter. Till nyhetsvärlden har jag en kluven hållning. Det är för det första mycket fokus på nyheter i tiden vi lever i, och det är egentligen någonting vi behöver komma bort ifrån. Att försöka komma bort från det ingår i att vara en del av antitesen till vår tid, som en del i den större och egentliga saken; att komma bort från ett passivt leverne. Nyhetsvärlden är, även när den är korrekt och samvetsgrant skött, en ytlig värld som aldrig leder till djupförståelse. Det är oändligt mycket mer värt att någon gång i sitt liv läsa en gedigen historiebok än att varje dag klicka runt på nyhetssidor och läsa några artiklar. (Ett viktigt fel med de styrande i Väst idag är att de är bundna till denna ytliga nyhetsvärld istället för vara bildade.) Ovanpå detta kommer att nyhetsmedierna av idag är så långt ifrån att syssla med någon form av objektiv nyhetsförmedling2 att det egentligen är helt orimligt att vi ens kallar dem för nyhetsmedia. Men jag ska inte här halka in på denna problematik, utan återgå till nyhetsvärldens relevans för MU. Som kan ses av att titta igenom alla texter på MU från början, så höll jag, med ett undantag3, sidan helt utanför nyhetsvärlden under det första året, också utan någon tanke på att lägga mig i den. Det finns gott om andra aktörer som redan sköter det på ett bra sätt, och jag följer dessutom nyheter ganska dåligt; jag har under långa perioder levt i det närmsta ett helt nyhetsfritt liv och känt att jag har mått bra av det. Man har ju ingen skyldighet att läsa nyheter. Men så utbröt kriget i Ukraina, och jag kände att jag ville kommentera det, dels utifrån ett rent allmänt behov då det var en viktig händelse, och framförallt utifrån en oro när jag såg hur kriget diskuterades i media och hur våra politiker agerade på händelsen och pratade om den, men det kändes också nödvändigt att inom ramen för ett sådant här projekt kommentera4 det. Krig har i stort sett alltid historisk signifikans, och detta krig är, vilket bör vara uppenbart för var och en idag, inte isolerat till ett krig mellan Ukraina och Ryssland utan berör också Sverige och Västerlandet i stort, även om det ännu är oklart i vilken grad. Minervas Uggla försöker förstå vår historiska epok, så när en uppenbar historisk händelse inträffar blir det därför en del av denna uppgift att försöka förstå och tolka krigets innebörd(er). Till detta kopplar direkt det historiska beslutet att Sverige skulle gå med i NATO, vilket jag också kommenterade5. När 2022 gick mot sitt slut så insåg jag att jag hade lagt en ganska stor del av min begränsade skrivtid på att under MUs andra år kommentera olika händelser och att detta är nödvändigt. Jag skrev som nämnt en lång nyårskrönika vilken ytterligare gick på djupet i de händelser som jag kände att jag ville säga mer om. Samtidigt är det ofrånkomligt att dessa kommentarer skrivs på bekostnad av de mer renodlade ideologiska och filosofiska essäer som jag egentligen ser om MUs kärnverksamhet. Jag bestämde mig för att lösa detta på ett strukturellt sätt genom att öppna upp ett nytt inslag på sidan: månatliga nyhetskommentarer. Denna sektion hade premiär i januari i år6. Genom att medvetet hålla dessa artiklar ganska korta så är tanken att de ska lösa att inte överdrivet mycket tid ska tas i anspråk för att kommentera nyhetshändelser, samtidigt som jag får ett forum för att regelbundet kommentera viktiga händelser. På så sätt tvingas jag disciplinera mig och får loss den mesta skrivtiden för de ändamål den i grunden är till för. En annan tanke med att göra på detta sätt är att läsaren ska kunna räkna med att det kommer något nytt innehåll varje månad på MU, vilket är bra då den typen av djuplodande texter jag normalt skriver av sin natur inte går att producera högfrekvent. Alltså: läsaren kan på så sätt veta att som minimum på Minervas Uggla så kommer varje månad nyhetskommentarer i slutet på månaden.7 Ytterligare en god sak som kommer av detta är att nyheter och händelser via sektionen nyhetskommentarer får möjlighet att prövas i ljuset av de ideologiska idéer och analyser som lyfts och görs här.

1: Året 2022 (Kriget i Ukraina, Covid-19, Alternativ för Sverige som historisk aktör). https://minervasuggla.substack.com/p/aret-2022-kriget-i-ukraina-covid

2: Vilket naturligtvis inte är helt möjligt, men kan leva som ett verkligt ideal för en medieaktör.

3: ”Nyheterna” den 20 oktober.
https://level.minervasuggla.se/nyheterna-den-20-oktober/

4: Några kommentarer med anledning av kriget i Ukraina.
https://level.minervasuggla.se/nagra-kommentarer-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

5: Kommentarer med anledning av Sveriges (eventuella) anslutning till NATO.
https://level.minervasuggla.se/kommentarer-med-anledning-av-sveriges-eventuella-anslutning-till-nato/

6: Nyhetskommentarer januari 2023.
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-januari-2023/

7: Givetvis är detta ingen garanti, Minervas Uggla drivs på ren idealism. Men det är en målsättning som jag kommer försöka klara.

En annan strukturell händelse som skett under det senaste året är att Minervas Uggla nu också finns på Substack: https://minervasuggla.substack.com/. Som regel publiceras varje text både på Substack och på minervasuggla.se, oftast samma dag. Så varför även på Substack? Av flera skäl. Med Substack så tillkommer ytterligare rent tekniska möjligheter. Där har jag möjlighet att på olika sätt styra materialets tillgänglighet. Det ger också tillgång till andra medium, jag kan exempelvis via Substack publicera en podd, även om inga sådana planer föreligger i nuläget. Som läsare har man möjlighet att skriva upp sig som prenumerant på nya texter, vilket jag kan tycka är en bra idé på för en sådan här sida som inte har möjlighet att publicera nytt material i högfrekvent takt, vilket jag därför rekommenderar. Det är kostnadsfritt och ger mig möjlighet att exempelvis med en viss text endast vända mig till prenumeranter, som jag kan anta har en högre intressenivå. Substack är i nuläget också den enda möjligheten att bidra ekonomiskt för den som önskar, vilket man kan göra som betalande prenumerant. Det ger också tillgång till ytterligare några texter.

Under det senaste året har jag också fått bättre tillgång till statistik. Den mest lästa texten under året som gått var Vålnaden – Om Tolkiens begrepp av ondska8, som är högst relevant för tiderna vi lever i. Andra populära texter var Alternativ för Sveriges gärning har ett värde utanför det partipolitiska9 och glädjande nog den renodlade ideologiska texten Liberalismen som ett medvetande10. Jag vill här påminna dig som läsare att gärna tipsa andra som du tror skulle uppskatta en text som du själv har uppskattat. På så sätt växer Minervas Ugglas läsarkrets på ett organiskt och naturligt sätt.

8: https://level.minervasuggla.se/valnaden-om-tolkiens-begrepp-av-ondska/

9: https://level.minervasuggla.se/alternativ-for-sveriges-garning-har-ett-varde-utanfor-det-partipolitiska/

10: https://level.minervasuggla.se/liberalismen-som-ett-medvetande/

Över så från det strukturella och tekniska till det innehållsmässiga. Det är tydligt hur något växer fram ur de första texterna och ur idéförklaringen11 som kan ses som rötter. Trots att skilda ämnen behandlas så är de alltid underförstått inordnade under en övergripande berättelse, som är projektets egna berättelse, vilken också växer fram och får form med varje enskild del. Ingen text på sidan är helt orelaterad till de andra. Detta märker jag tydligt när ska publicera en text och avslutningsvis tipsa om relaterade texter, och ibland nästan alla föreslår sig, och jag får välja ut de som är allra mest relevanta. Jag visste inte exakt vart detta skulle ta vägen då jag lade upp sidan och publicerade de första texterna, och som jag skrev för ett år sedan12 så gick det aldrig ut på att sätta ett antal färdigt uttänkta teser på pränt, även om jag kände att jag vissa grundidéer jag behövde arbeta fram. Minervas Uggla har en slags autonom kvalité, det växer som en organisk helhet utifrån sina egna premisser.

11: Om Minervas Uggla.
https://level.minervasuggla.se/http-level-minervasuggla-se-om-minervas-uggla-2/

12: Minervas Uggla ett år: Reflektion. Länkad under relaterat längs ner.

Vid ettårsdagen konstaterade12 jag att jag tror det är fruktbart att försöka fånga upp vår tid med breda penseldrag och med några centrala begrepp. Detta är ju logiskt också då en passerad era blir mer tillgänglig att förstå och överblickbar under dess skymningstid. Möjligheten att se den och analysera den blir desto mer möjlig och en lättare uppgift ju mer i ”efterhand” vi befinner oss, vilket också är Hegels poäng med den slogan sidan använder sig av, att Minervas uggla lyfter i skymningen. Det har således varit mycket fokus hittills på liberalismen, till exempel. Ett begrepp, eller snarare fokusområde, som jag tror är kanske det mest relevanta att bygga vidare med i processen där den är just nu är etikens område. Detta område kan naturligtvis inte betraktas som något från liberalismen separerat och åtskiljt (vilket inte heller är fallet med exempelvis nihilism). Snarare är det centralt karaktäriserande för den liberala ordningen i vår tid att den är just oetisk. Jag har redan varit inne på detta i flera av de senare texterna. Om detta finns mycket att säga. Men låt oss här konstatera att det kan vara så att en politisk era är över just därför att den är uppenbart oetisk, detta är det centrala anledningen till varför den är ”slut”. En oetisk värld är en meningslös värld att leva i, en dysfunktionell värld, i längden outhärdlig. Detta är också vad jag uppfattar ligga i hjärtat av Hegels filosofi.13

13: Liksom hos Marx som senare i Hegels fotspår utarbetar sin konkreta version av detta tankesätt.

Relaterad artikel:

Minervas Uggla ett år: Reflektion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *