Minervas Uggla två år

En årlig, numera traditionsenlig diskussion om hur Minervas Uggla har utvecklats under det senaste året och vart Minervas Uggla kan tänkas vara på väg.