Nyhetskommentarer april 2023

Nyhet 1: Rättegången mot Trump har inletts.1
Frihetsnytt 4 april.

Det politiska åtalet mot Donald Trump markerar enligt min uppfattning slutet för USA som en demokratisk rättsordning. Åtalet är så uppenbart konstruerat för att obstruera, och tajmingen utstuderad. Det är svårt att ens förstå, och det är uppkvantifierat i 34 åtalspunkter för att verka större och värre (se klippet The Trump probe makes no sense nedan). Egentligen överflödigt att nämna är att åtalet naturligtvis ska betraktas ihopkopplat med alla andra minst sagt tvivelaktiga episoder som har drabbat Trump. Eftersom epitetet ‘demokrati’ är en legitimitetsstämpel i den liberala eran så vill USA behålla denna rent nominellt, med alla institutioner och processer som hör detta till, samtidigt som man i bekämpar den reella möjligheten att ‘fel’ kandidat ska kunna vinna och komma till makten med alla till buds stående medel, som exempelvis en likriktad (lögn)media. Demokratin som charad går mot att vara en fulländad realitet i denna demokratins ”ledstjärna” i världen.

Samtidigt är det viktigt att inte här undgå att kommentera naiviteten som präglar västerlänningarnas syn på demokrati. Inga verkliga maktspelare är egentligen intresserade av demokrati. Även begreppet ‘demokrati’ kan ideologiseras och politiseras på ett sådant sätt att konkreta grupper ger politisk makt över andra grupper, liksom ‘demokrati’ har denna konsekvens redan i sin ”rena” form, ”i sig själv”. Någon som flagrant använder rättssystemet som ett politiskt vapen är förstås inte intresserad av demokrati, då detta per definition går emot den demokratiska tanken med en rättviseordning som inte ska kunna ställas i en politisk viljas tjänstgöring, vilket just instrumentellt bruk mot den politiska oppositionen måste vara det tydligaste exemplet på.

1: https://frihetsnytt.se/rattegangen-mot-trump-har-inletts/

Relaterat klipp

Tucker Carlson: The Trump probe makes no sense

Relaterade artiklar

Detta driver åtalet mot Trump, anser amerikanerna. Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/detta-driver-atalet-mot-trump-anser-amerikanerna/

Etablissemanget höjer insatsen mot Trump. Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/etablissemanget-hojer-insatsen-mot-trump/

Bolsonaro ska upp i rätten. Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/bolsonaro-ska-upp-i-ratten/
Apropå ett fall i Sydamerika som verkar vara en stark parallell till Trump och vad som händer honom.

Nyhet 2: Blackrocks högkvarter i Paris stormades.2
Frihetsnytt 6 april.

Vi fortsätter på spåret om reell makt och ointresse för demokrati. Månadens mest glädjande nyhet måste vara att demonstranter i Paris, som är antalsrika, riktade sin vrede mot det ljusskygga ”företaget” Blackrock. Efter detta ska demonstranterna även riktat in sig på bankerna. Som Frihetsnytt skriver, så har inte Blackrock någon direkt koppling till Macrons pensionsreformer, som ursprungligen utlöste protesterna, så dessa verkar därför vara mer generellt riktade mot finanssektorn och deras roll i politiken, mot den politiska globalismen. Frihetsnytt skriver:

Blackrock har inte haft någon direkt koppling till pensionsreformen, men för många utgör bolaget en symbol för ekonomisk profitering, finansiell ljusskygghet och manipulation av politiken. På senare tid har de blivit ökända för att köpa upp stora mängder fastigheter över hela världen, vilket har fått bostadspriser att skjuta i höjden och som i sin tur orsakat omfattande demonstrationer, bland annat i Portugal den gångna helgen.”

Det som är upplyftande att se i detta är naturligtvis att den folkliga vreden kanaliseras i rätt riktning, och att bankers och vissa storföretags egentliga agendor är genomskådade i breda folklager. Det är dessa politiska aktörer som behöver få sin verkliga levande opposition, vilken aldrig kommer att komma till stånd i de gamla partierna, som idag inte längre är ett uttryck för politiskt liv. Enligt min uppfattning så saknas idag teoretiska modeller för att förstå det politiska livet, den politiska anden om man så vill, såsom det/den de facto utifrån reella maktförhållanden och agendor ser ut i vår tid. Men klart är att, som jag har varit inne på tidigare3, vi behöver lära oss att betrakta företag och i synnerhet storföretag på ett nytt sätt, på ett politiskt sätt, eftersom de alltmer öppet och medvetet agerar som politiska aktörer, vilket innebär att de är reella maktfaktorer eftersom de har ekonomiska muskler. De undgår uppmärksamheten som sådana då det allmänna medvetandet kategoriserar dem som ”företag” och rent ekonomiska (och därmed politiskt neutrala) aktörer. Således förtjänar de sin opposition, sin politiska motkraft. En politisk aktör kan inte undkomma politikens eviga lagar, oavsett hur de betraktar sig själva. Den som ger sig in i det politiska spelet kan inte undgå att ge sig in i en värld av vänner och fiender, för att använda Carl Schmitt. Vi kan redan se hur exempelvis Elon Musk har börjat använda sina ekonomiska muskler till att skapa en politisk motkraft inom företagssfären, med köpet av Twitter, och nu verkar också ett AI vara på gång från hans sida (”TruthGPT”), som en motkraft mot de AI som har kommit och som nyttjas för att få oss att tycka och tänka på vissa sätt. Här återstår mycket tankearbete att utföra, och det ska bli intressant att se vart detta tar vägen.

2: https://frihetsnytt.se/blackrocks-hogkvarter-i-paris-stormades/

3: Nyhetskommentarer mars 2023. Länkad längst ner.

Relaterat klipp

Elon Musk tells Tucker his plans to create a ‘TruthGPT’ AI platform

Nyhet 3: Tucker uppges lämna Fox News.4
Swebb-TV 24 april.

Som nu är bekräftat så har Tucker Carlson fått lämna Fox News. Vad gäller skälet till detta så hänvisar jag till länkade relaterade artiklar nedan och tänker inte här fokusera alls på det. Istället vill jag kommentera Carlsons gärning på Fox News. Då jag antar att vad jag har att säga ligger i linje med vad de flesta som är positivt inställda till honom anser, så tänker jag heller inte ta så många rader för detta i anspråk, men tycker ändå det är nödvändigt att kommentera detta, för Tucker Carlson har varit en viktig person i vår era (och kan fortsatt vara det). Under de senare åren har han varit den enda röst inom mainstreammedia som jag har ansett vara värd att lyssna på, och som läsaren av MU vet så länkar jag ibland till hans monologer som ett komplement till de texter jag själv har skrivit.

Vad som övergripande utmärker Carlson är vilken slående kontrast han är till alla andra som arbetar inom mainstreammedia och det som mainstreammedia idag har blivit. Han är intelligent, påläst, livfull, modig och har humor. Han tänker själv. Detta står med nödvändighet i stark kontrast till den livlöshet och meningslöshet som blir det ofrånkomliga resultatet av den propagandaapparat som idag är vad som utgör det traditionella medielandskapet i Västvärlden. Han står också i kontrast till den på så sätt att han i stort sett uteslutande talar om det som den övriga mainstreammedian existerar för att dölja eller förvrida. Han har i stort sett ensam varit förkroppsligandet av den interna motvikten till vad nyhetsmedia har blivit idag; ett medel för lögn, manipulation och dimridåer. Självklart har detta gjort honom impopulär hos de krafter som kontrollerar media, liksom motsvarande populär hos människor som har genomskådat hur det ligger till. Han är en slags anomali i vår tid, en mediepersonlighet som egentligen inte borde ha något utrymme på en sådan typ av plattform, och till sist blev detta också verklighet. Verkligheten kom alltså till sist ikapp, kan man säga. Men det var kanske lika bra – en verklig människa, någon som inte döver sitt samvete, tänker själv och vägrar att bara hjärndött läsa upp den serverade propagandan är i grunden oförenlig med den ruttna mediamiljön, och detta är egentligen inget nytt för vår samtid. Han bör kanske inte heller vara där, helt enkelt.

Carlson är redan etablerad och kommer att bli ihågkommen som en av de mest klartänkta och vältaliga konservativa rösterna i vår tid. Man kan lita på att han i vanligtvis är hyfsat rätt ute när det gäller analyser av enskilda frågor och händelser, och man har generellt behållning av att lyssna på honom. Dock är det enligt min uppfattning när han går in i det rent politiska det blir synligt var han har sina begränsningar, vilket tenderar att också stämma för andra kända ”konservativa” röster i vår tid, exempelvis Jordan Peterson. Min känsla är att Carlson har mycket kvar att ge och att slutet på Fox News därmed inte är slutet för honom personligen, så det ska bli intressant att se vart han tar vägen.

4: https://nyheter.swebbtv.se/tucker-uppges-lamna-fox-news/

Relaterade artiklar

Tucker Carlson sparkas – Blackrock bakom?. Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/tucker-carlson-sparkas-blackrock-bakom/

Fantasifulla teorier om Tucker Carlsons avskedande. Frihetsnytt.
https://frihetsnytt.se/fantasifulla-teorier-om-tucker-carlsons-avskedande/


Relaterad film

Makthavarna du aldrig valde. Palaestra Media.
https://odysee.com/@Palaestra:4/makthavarna-du-aldrig-valde-dokument%C3%A4r:7
Jonas Nilssons dokumentär från 2022 som jag länkar till då den är relevant för denna upplaga av MUs nyhetskommentarer.

Relaterade poster på Minervas Uggla

Nyhetskommentarer mars 2023

Victoria av Baden som symbol

Några tankar efter Trumps tillkännagivande av sin presidentkandidatur

Övergripande tolkning av Västerlandets historiska situation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *