Nyhetskommentarer augusti 2023

Jag börjar finna det allt svårare att kommentera nyheter utan att känna att jag upprepar mig. Det beror till del på att under alla nyheter återfinns alltid samma logiker och samma mallar för narrativen, vilka kanske är vad man egentligen kommenterar. Jag kommer sannolikt framöver att dra ner på nyhetskommenterandet, för jag ser också att det håller på att dra iväg MU i en riktning som inte var meningen med sidan, även om jag också ser att det fyller en funktion. För den som ser fram emot annat material än nyhetskommentarer så kan jag meddela att detta också är planerat. Det kan vara värt att här påminna läsaren att jag naturligtvis gärna tar emot synpunkter om vad denne tycker är intressant och inte. Man kan kommentera bloggposterna eller maila till kontakt@minervasuggla.se. Seså, var inte blyg.

Som underlag till dessa augustis nyhetskommentarer gäller SVTs sändningar från söndagen 20 augusti, dels Aktuellt1, och dels Agenda2. Liksom kommentarerna för juli3 så fokuserar jag på ett antal (och samma) frågor som inte längre går att hålla isär: Sveriges och övriga västvärldens förhållande till kriget i Ukraina – Sveriges ansökan till NATO – Sveriges relation till Turkiet – Sveriges relation till islam och den muslimska världen. Min vana trogen så tänker jag försöka undvika att upprepa mig, och jag har tidigare kommenterat alla delarna i denna kedja4. Kommentarerna som här följer ska därför ses som tillägg till vad jag redan har sagt.

1: https://www.svtplay.se/video/jE3NMxD/aktuellt/son-20-aug-21-00?info=visa

2: https://www.svtplay.se/video/86oaPbz/agenda/son-20-aug-21-15

3: https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-juli-2023/

4: Några exempel:

Kommentarer med anledning av Sveriges (eventuella) anslutning till NATO
https://level.minervasuggla.se/kommentarer-med-anledning-av-sveriges-eventuella-anslutning-till-nato/

Uppföljande kommentarer med anledning av kriget i Ukraina
https://level.minervasuggla.se/uppfoljande-kommentarer-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

Se också länken i not 3.

Låt oss börja med nyheten att det nu är klart att flygplanet F-16 ska skickas till Ukraina. Det är Danmark och Nederländerna som har beslutat sig för detta, båda medlemmar i NATO. Vilken risk och närmande till ett storkrig detta innebär behövs knappast påtalas. Helt i onödan, enligt min slutsats. Danmark har hamnat i en riktigt dålig sits med Mette Fredriksen som statsminister. Hon verkar helt oförmögen att analysera saken och faller således in i den simplistiska bild av kriget som så många människor gör, till stor del på grund av medienarrativen som de inte genomskådar. Utöver detta tänker hon strikt kvantitativt. Jag noterade detta hos henne när jag såg klippet från en säkerhetskonferens i München, vilket jag också kommenterade5, och trots att SVT Aktuellt bara hade med två meningar från henne i sitt inslag så var just dessa två saker som jag då noterade exakt de hon bekräftade: [Till Zelensky:] 1: ”Vi vet att er frihet är vår frihet”. 2: ”Vi vet också att ni behöver mer [och] därför tillkännager vi idag att vi ska skänka nitton F16-plan till Ukraina”. ”Mer” är nyckelordet med Fredriksen.

5: Nyhetskommentarer Mars 2023
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-mars-2023/

Vi är förvisso i Sverige inte i en mycket bättre sits med Ulf Kristersson, vars parti uttryckligen har sagt att ”Ukrainas sak är vår”, om vilket jag också har ägnat en hel bloggpost.6 Zelensky sade i sitt besök i Sverige att han önskar få JAS 39 Gripen, men tydligen ska något sådant löfte aldrig ha givits. Dock tränas tydligen ukrainska soldater i att flyga Gripen, och som sägs i inslaget i Aktuellt så ökar troligen sannolikheten att fler länder följer efter och ger flygplan till Ukraina om några tar klivet. Kristersson är också väldigt noggrann, på frågor om hur Sverige avser agera i internationella frågor, med att betona att Sverige alltid agerar i samråd med andra länder och ledare – dvs vad han säger i praktiken är att ”vi gör som de andra gör”.

6: M: Ukrainas sak är vår
https://level.minervasuggla.se/m-ukrainas-sak-ar-var/

Kristersson var gäst i Agenda, som säsongstartade 20 augusti, i vilken Camilla Kvartoft genomför en längre intervju med honom, i stort sett om det som nämns i kedjan ovan, med undantag av Ukrainakriget. Vad gäller koranbränningarna och Sveriges säkerhetsläge i ljuset av detta, dvs det försämrade läget utifrån Sveriges relation till den muslimska världen, så kan jag bara kort konstatera att SVT och Kvartoft hade exakt den ingång i diskussionen som jag tog upp i förra månadens kommentarer – de utgår från att det nu gäller att ”bevisa” för den muslimska världen att Sverige inte är ett islamfientligt land, vilket enligt den logiken, utifrån de premisserna för diskussionen om saken, bara kan ”bevisas” med eftergifter. Alla standardnarrativ som relaterar till detta utspelade sig, för tröttsamma för att ens gå in på. Kristersson å sin sida hänvisade till de liberala utgångspunkterna, om religionsfrihet och att det ska vara tillåtet att kritisera islam, men att man utifrån säkerhetsläget också måste klara av att ha ”två tankar i huvudet samtidigt”. Han lever i villfarelsen att det finns ett neutralt ”utanför” som man kan befinna sig i; en sekulär, apolitisk, akulturell sfär utifrån vilken ideologier(/religioner) kan bedömas, och denna sfär är Västerlandets idé som liberaler förstår saken (den själlösa demokratin). (Vilket innebär att Väst a priori ger upp tanken om att vara en egen kultur, en distinkt värld.)

Avslutningsvis kom diskussionen in på den svenska anslutningen till NATO och vad som sades och kom överens om med Erdoğan under mötet i Vilnius 11-12 juli. Kristersson försökte här hålla masken och påskina att allt går enligt plan och att handslaget med Erdoğan gäller, men som Kvartoft mycket riktigt påpekade och upprepade så var Tobias Billströms uppfattning om vad som hade sagts i Vilnius en helt annan, och hon konfronterade Kristersson med hans kommentar. Uppenbarligen var Billströms uppfattning i Vilnius att Sveriges anslutning efter handslaget skulle gå snabbt, kanske snabbare än i Finlands fall. Detta är vad han säger, vilket Kristersson försökte vifta bort genom att säga att det var ”ett exempel”. Ett exempel på vad? Vad Kristersson säger här är obegripligt. Det var ett exempel på ”ett annat land”, menade Kristersson, men detta ”andra land” är ju Finland, som Billström uppenbarligen i kommentaren jämför Sverige med. Likaså var svaret på varför ett datum för Sveriges anslutning inte bestämdes med Erdoğan obegripligt. Kristersson sa till och med att detta berodde på att Erdoğan inte visste när det turkiska parlamentet skulle återsamlas igen, vilket naturligtvis inte kan stämma. Är de naiva barn? Om det nu skulle vara så att Erdoğan inte har det exakta datumet för parlamentets öppnande i huvudet, så är den upplysningen omöjligen svår att ordna fram. Och det hindrar dessutom ändå inte att man sätter ett datum. En överenskommelse om en sådan viktig sak kan naturligtvis inte tillåtas oklarheter utifrån en sådan petitess. Jag rekommenderar läsaren att se denna episod, som börjar ca 30 min och 50 sek in i Agenda. Historien om Sveriges NATO-anslutning fortsätter…

Relaterat på Minervas Uggla

Det liberala medvetandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *