Nyhetskommentarer december 2023

När jag skrev nyhetskommentarerna för november var jag osäker på om jag skulle skriva några också för december, men redan har så pass mycket hänt denna månad som jag har känt att jag vill kommentera, så att jag trots dessa kommentarer är nödgad att utelämna vissa händelser som jag hade velat säga något om. Kanske kan dessa händelser plockas upp inom andra kontexter.


Nyhet 1: Tucker lanserar egen nyhetskanal: Media ljuger sig själv till döds.1 Swebb-TV.

Då jag i nyhetskommentarerna för april i år2 tog upp att journalisten Tucker Carlson lämnade Fox News och resonerade kort om honom som en avvikande röst inom mainstreammedia liksom om hans betydelse som en viktig röst i vår tid, vill jag nu säga något om vad som ser ut att bli nästa steg i denne mans karriär, vilket alltså är startandet av en ny mediakanal, TCN (Tucker Carlson Network). Detta får väl sägas vara vad som låg i korten som en lågoddsare. Den andra tydliga möjligheten är att han ger sig in i politiken, men om detta finns ännu inga signaler vad jag vet. Men som jag konstaterade i kommentarerna för april så är det som sagt så att Carlson är en viktig röst i vår tid, och det känns som att han har mycket kvar att ge. Kanske är han bara i början på sin gärning. Fram tills ganska nyligen hade han trots allt bara en nyhetsshow på Fox, nu är han på riktigt ett stort namn – för stort för en sådan roll – och i en position att växla upp sitt redan stora inflytande. Han verkar ha resurser och hans popularitet ser bara ut att öka, och det är välförtjänt. Han är, som jag skrev sist, en slags anomali i nyhetsvärlden: intelligent, levande, modig, frispråkig. Han kommer från en miljö där det är som mest osannolikt att en sådan person ska finnas. Han är egentligen en slags fiende till nyhetsmedian som vi känner den idag; han genomskådar och avslöjar deras falska berättelser och rena lögner, det verkar till och med vara en av hans centrala drivkrafter. Med tanke på detta, och på att det är en bransch han kan utan och innan, så ska det bli intressant att se vad det är som ska ta form av hans egna märke. Kan han skapa något genuint annat, som blir bestående?

Varför är detta med Tucker Carlson intressant? Varför förtjänar det en kommentar? Det mindre viktiga svaret är det som jag har redan kommenterat ovan och i tidigare refererad post. Han är ett ljus i det så deprimerande hjärndöda nyhetsträsket, vilket spelar roll då dessa medier har så stor kontroll över det moderna samhällets informationsflöde. Det är intressant i sig att liv kan dyka upp i den miljön. Också tillhörande det mindre viktiga svaret är att Tucker Carlson redan är och förmodligen kommer att vara en viktig röst i vår tid, oavsett vilken bana han väljer. Kanske är han en person av en organiskt uppkommande amerikansk elit, vilket vår tid tvingar fram3, tillsammans med Elon Musk och eventuella andra som kanske ännu inte går att identifiera (och alla kommer inte heller att vara synliga). Detta är inte rätt sammanhang att gå djupt in i detta, men enligt min analys så befinner sig Väst i en politisk vakuumsituation, Väst saknar av flera skäl i realiteten politiskt ledarskap.4 Att ha ett formellt politiskt ledarskap är till föga glädje om dessa inte förstår något om det politiska. Sverige är ett lysande exempel på där detta tillstånd har varit gällande väldigt länge, även om det är svårt att säga exakt hur länge.5 Men klart är att det gällde hela 1900-talet och att gäller fortfarande.6 Vi hade bara tur att vi klarade oss i 1900-talets omvälvande politiska händelser, vi gjorde det trots våra politiker, inte tack vare dem.7 Detta leder oss till det som är mer viktigt med personer som Carlson. Han är bildad och intelligent, och han har inflytande, vilket nu kan komma att öka ytterligare. Dock tillhör han enligt min uppfattning en ny typ som har kunnat få inflytande tack vare den framväxande alternativmedian och de tjänster som överhuvud kom med internet, som till exempel Youtube. De är en sorts intellektuella, som nu kunde få en plattform som tidigare inte fanns. Jag var inne på detta också i mina nyhetskommentarer för april, där jag lyfte den populäre Jordan Peterson som ett annat exempel. De är bildade och de tänker och analyserar, och är generellt bra på det. De genomskådar saker och märker att det är något som inte stämmer, och samvetet driver dem till att säga hur det egentligen ligger till. Vi har våra svenska versioner av denna typ också. Vad som förenar dem, enligt min uppfattning, är att de kan analysera och skickligt berätta om vad de är de genomskådat i en viss politisk händelse. De är självständiga och högpresterande. Dock saknar de ändå ett politiskt tänkande. De är ganska oförmögna att lägga det politiska pusslet, och jag ser alltså Carlson som en av dessa. Det landar i att vi ser dem, och att de ser sig själva, som ”konservativa”, ibland till och med liberaler (som i Petersons fall). Att Carlson startar upp en ny mediakanal kan också vara en bekräftelse på detta. Jag vill inte ta ifrån honom att detta kan vara något bra och behövligt, men det finns en naiv tro hos denna typ att man ska kunna leverera ”sanningen”, som stående utanför det politiska. Vi lever i en inneboende politisk värld. Även om det kan vara motiverat och naturligt i detta fall så kan lösningen i längden inte vara fler mediakanaler och sanningssägare, det måste skapas politiska projekt. Kan personer som Carlson och Musk ta steget till att bli politiska aktörer?8 De är nu stora namn som människor projicerar hopp på.

1: https://nyheter.swebbtv.se/mainstream-media-ljuger-sig-sjalv-till-dods-enligt-tucker/

2: Nyhetskommentarer april 2023.
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-april-2023/

3: Tips på läsvärda artiklar #1. Se det andra tipset om Nietzsches aristokratiska filosofi.
https://level.minervasuggla.se/lastips-pa-artiklar-1/

4: Att det är så har jag belyst bland annat genom detta talande exempel:
Vad Turkiets internationella ställningstaganden måste få oss att förstå om Sverige.
https://level.minervasuggla.se/vad-turkiets-internationella-agerande-avslojar-om-sverige/

5: Man får gå tillbaka till Sveriges konungatid för att hitta kvalificerat politiskt ledarskap.

6: Min essä Viktoria av Baden som symbol belyser detta ganska väl. Hon är den senaste personen i Sveriges historia som jag kan se som verkar ha besuttit genuin politisk kompetens.
https://level.minervasuggla.se/victoria-av-baden-som-symbol/

7: Också detta belyses ganska väl i Viktoria av Baden som symbol, länkad i noten ovan.

8: I fallet Musk har detta redan börjat ske i någon grad.


Nyhet 2: Kristersson påstår Ukrainastödet är ”existentiellt” – för Sverige.9 SwebbTV.

Sverige fortsätter att skicka pengar till Ukraina i övertygelsen att Ukraina skyddar Sverige och Västerlandet mot rysk aggression. Flera europeiska ledare verkar dela den övertygelsen, och här på MU har jag tidigare genom olika poster beskrivit att det verkar gälla ledningen för Norden i stort.10 Jag vigde i våras en hel post till att Ulf Kristersson och moderaterna verkar helt övertygade om detta, att Sverige näst intill befinner sig i krig med Ryssland.11 ”Ukrainas sak är vår”, har de sagt, utan att ge någon förklaring till varför det skulle vara så. Vad jag förstår så håller nu Ukraina på att förlora kriget, och i det skedet håller våra politiker på att dra in oss i en konflikt som från början aldrig berörde oss.12 Till detta ska läggas avtalet som försvarsministern undertecknade i dagarna, som ger USA tillgång till svenska militära baser, och möjligheten att ”nyttja” Sverige i princip fritt för sina militära ändamål. För mer om detta hänvisar jag till två andra artiklar.13 Detta är helt otroligt och förtjänar naturligtvis en egen diskussion14, då det på ett sätt är ofattbart men samtidigt begripligt när man förstår våra politikers världsbild, och det är vad jag vill snabbspola och komma till här.

Ända sedan kriget i Ukraina utbröt så har svenska politiker betett sig totalt oansvarigt och riskerat att dra in Sverige i denna konflikt som är ett slags proxykrig mellan USA och Ryssland, i vilket det är Ukraina som får står för liven och lidandet för den ”västliga” sidans räkning. Som det har utvecklat sig så ser vi alltså ut att dras in allt djupare, och vi hör i vad vår statsledning säger att de alltså är helt övertygade om att denna konflikt har med Sverige att göra. Här ser vi exempel på de yttersta konsekvenserna av att ha helt okvalificerade personer på de högsta politiska befattningarna, rikets ledningsposter. De är helt oförmögna att analysera läget, och är helt i händerna på vår media som för dessa osjälvständiga individer precis vart de vill. (Jag har tittat lite i tidningarna de senaste veckorna, och det är med fasa man ser vad ledarskribenterna skriver. De är helt oansvariga och samtidigt övertygade om att de är någon sorts upplysta individer, vilket någon skrev i princip uttryckligen. Att ”Ukraina måste vinna” är fortfarande en högst levande föreställning här.) Detta delförklarar att vi har hamnat där vi har hamnat i detta. Tror du att våra politiker förstår något om krig? Det är samma politiker som historiskt idag avvecklade vårt försvar! Att Ukraina skulle kunna besegra Ryssland är att säga att Ukraina skulle kunna besegra en av världens tre supermakter. Verkar det troligt? Skulle Mexiko kunna vinna ett krig mot USA? Mexiko har en flera gånger större befolkning än Ukraina. Givetvis kan det otroliga ske, men här verkar många ha sett det otroliga som troligt eller ett krig med ett 50/50-utgångsläge. Hade man sett det så om Mexiko hade hamnat i krig med USA?

Att våra politiker fäller kommentarer som i denna artikel, att ukrainarna i bokstavlig mening slåss också för vår skull, eller som Mette Fredriksen sa, att ”Ukrainas frihet är vår frihet”15 kommer ur vad som är nästa delförklaring: den religiösa (i dogmatisk mening) tron på att den USA-ledda liberala världsordningen, ”demokratin”, är synonymt med Västerlandet. Det är religiösa mekanismer som ligger bakom detta, människan är en religiös varelse. Hon måste tro på något, hon måste klamra sig fast vid en världsbild och gör också så, även om hon inte gör det medvetet. För dessa människor handlar den liberala världen om religion – de kan inte föreställa sig något annat.16 Hela deras världsbild skulle brytas ner om denna på riktigt skulle utmanas. Av detta följer också att man inte betraktar den i politiska termer, som en politisk ordning i stående mot andra politiska alternativ, utan som ”det goda” – stående mot, naturligtvis, ”det onda”.17 Den politiska analysen, det politiska tänkandet, kommer aldrig upp på bordet. En psykologisk tolkning av detta är att någon som har förblivit i barnstadiet försöker utföra och hantera något som tillhör vuxenvärlden, och det går helt enkelt inte, för mognaden och förståelsen finns inte där. Den okvalificerade försöker kompensera detta genom sina inbillade fina ”värderingar”.

Vi ser nu ut att ha kommit till vägs ände med fritt lössläppt total politisk naivitet.

9: https://nyheter.swebbtv.se/kristersson-skickar-fler-miljarder-till-ukraina-pastar-stodet-ar-existentiellt-for-sverige/

10: I nyhetskommentarerna för augusti i år tar jag upp det danska exemplet.
https://level.minervasuggla.se/nyhetskommentarer-augusti-2023/

11: M: Ukrainas sak är vår.
https://level.minervasuggla.se/m-ukrainas-sak-ar-var/

12: Jag har analyserat detta lite djupare i texten Uppföljande kommentarer med anledning av kriget i Ukraina.
https://level.minervasuggla.se/uppfoljande-kommentarer-med-anledning-av-kriget-i-ukraina/

13:

A: USA drar in Sverige i sin krigsmaskin – men knappast för att skydda oss. SwebbTV.
https://nyheter.swebbtv.se/usa-drar-in-sverige-i-sin-krigsmaskin-men-knappast-for-att-skydda-oss/

B: USA får ”obehindrad tillgång” till 17 svenska militärbaser. SwebbTV.
https://nyheter.swebbtv.se/usa-far-obehindrad-tillgang-till-17-svenska-militarbaser/

14: Vilken jag måste hoppa över, åtminstone i denna kontext. Den som vill dyka mer i det kan exempelvis titta på SwebbTVs analyser, då de har ägnat flera program åt detta. Se exempelvis Detta innebär militäravtalet med USA – Docent Lars Drake i Fjärde Statsmakten 191. https://swebbtv.se/w/mLekNRXNT4PgaJc2H5JrAP

15: Se länken i not 10.

16: Jag vill här rekommendera min text Det liberala medvetandet som är en av nyckeltexterna på MU och som analyserar detta i dess beståndsdelar.

17: Därför finns det heller ingen reell flora av alternativ att välja på bland de politiska partierna i Väst. Den gemensamma världsbilden har redan föregått alla politiska ”variationer”.


Ytterligare en nyhet finns kommenterad för betalande prenumeranter på Minervas Ugglas Substack.

En tanke på “Nyhetskommentarer december 2023”

 1. Vad är politik?
  Är det att beslut blir avhandlade på en plats (riksdagen) där man gör sken av att det finns en representativ röst för sina väljare?
  Eller är det politik när en apparat av departement gör sken av att pengarna fördelas enligt den teater (riksdagen) man lyder under?
  Är det politik när man betalar skatt eller undviker att betala skatt via skatteplanering?
  Eller är det politik när det genomförs folkomröstningar ?
  Har vi sett riktig politik sen vi bytte till högertrafik?
  Eller är det politik när man läser och hör debatt och diskussion om geopolitiska konflikter?
  Om politik är där makten befinner sig så var är den då?
  Är det politik när världens supermakter riggar sina val?
  Var det politik när fogden hämtade tionde åt kronan?
  Var det mer tydlig politik när kungen var av “guds nåde”?
  Vad var det för politik när giljotinen kom till användning?

  Tankar om politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *