Nyhetskommentarer maj 2023

Nyhet 1: Orbán: Med Trump hade det inte varit krig – ”Kom tillbaka och ge oss fred”.1
Swebb-TV 5 maj.

Vi har vant oss vid att Ungerns premiärminister Viktor Orbán landar i en annan hållning i Europas politiska frågor än vad de flesta andra europeiska ledare gör, och så gäller även i Ukrainakriget. Inte minst får Sveriges regering erfara detta på ett direkt sätt, då Ungern fortsatt blockerar Sveriges anslutning till NATO. Ungern avviker också från stödpaket- och sanktionslinjen mot Ryssland, liksom uppfattningen att detta är ett krig Ukraina ”måste” eller ens kan vinna. Ungern vill istället se att fredsförhandlingar kommer till stånd snarast möjligt. Sammantaget gör detta att Ungern avviker från Europas och EUs linje betraktad som ett totalt politiskt och historiskt spår. Man har inte tagit ställning för Ryssland i konflikten, utan snarare antagit en neutral linje. Man säger ‘ingen’, precis som Donald Trump, och vill se ett avslut, och framförallt att kriget inte eskalerar. Ungern är ett NATO-land (vilket man kan tänka sig att Orbán idag har sina tvivel om) och har gräns mot Ukraina, och skulle således riskera att få spela en huvudroll i ett krig man i grunden är ointresserad av om kriget eskalerar.

Ungern ser ut att löpa stor risk att ”klämmas” av historiska omständigheter. Utöver faktumet av den geografiska positionen och att man är ett NATO-land, så har vi den inneboende ohållbarheten i den politiskt neutrala positionen. Politik kan aldrig vara neutral i sin essens, det är bara en position som kan upprätthållas i politiskt lugna tider, i fredstid – en slags illusion. Men när historien rör på sig och politiska krafter kolliderar på global nivå tvingas man alltmer bekänna färg och förhålla sig till de krafter som kolliderar (vilket Sverige och Finland var snabba med, som dock hade mycket bättre utsikter än Ungern att förhålla sig neutrala, åtminstone under längre tid). Om fler stater tvingas in i denna konflikt, var kommer Ungern då att ställa sig till sist? Orbán ogillar uppenbarligen liberala idéer och har uttryckligen sagt att Ungern är och ska förbli en kristen nation. Och om man ska peka på någon idémässig ”mening” med detta krig så föreslår sig ofrånkomligen kollisionen mellan liberalism och kristendom, med Väst som företrädare för liberalism och kapitalism och Ryssland som företrädare för kristendomen naturligtvis. Det är exempelvis uppenbart att den ryska filosofen Alexander Dugin förstår kriget på detta sätt. Det finns även andra europeiska stater som det därför finns anledning att fråga sig i vilket läger de kommer att stå till sist, som till exempel Serbien. Det katolska Polen skulle ha kunnat vara ytterligare en kandidat för ett frågetecken om det inte vore för att det antiryska sentimentet verkar vara ganska grundmurat i det polska medvetandet, i alla fall hos den politiska ledningen.

Ytterligare intrikat blir situationen i Europa i skuggan av kriget utifrån att NATO-alliansen egentligen inte är baserad på något begripligt eller historiskt aktuellt, och att stater kan komma att behöva bekänna detta i ett skarpt läge. Det är en fantastisk ironi att Sverige tycks ha fått sämre relation än på mycket längre med andra stater för att man försöker gå i allians med dem (Ungern, Turkiet). En titt i historien räcker för att förstå hur ömtåliga militära allianser är. Två stater som är allierade i ett krig kan stå emot varandra i nästa, dessutom med kort mellanrum dem emellan. Och om inga av dessa poler som hittills ser ut att vara aktuella är intressanta för stora delar av Västs befolkning eller rentav hela stater, men att det ändå blir omöjligt att inte dras in i konflikten, så är vad jag kan se det enda alternativet som återstår bildandet av en tredje politisk kraft.

1: https://nyheter.swebbtv.se/orban-med-trump-hade-det-inte-varit-krig-kom-tillbaka/

Nyhet 2: Marginalen bank spärrar bankgiro och bankkonto.2
Swebb-TV 26 maj.

SwebbTV har fått sitt bankkonto spärrat utan närmare förklaring. SwebbTV är en mediekanal och ingen politisk aktör, men som bekant så är medielandskapet i Väst idag ytterst politiserat, så medieaktörer idag blir att räkna som politiska aktörer. Därmed blir man indragna i en konflikt, där aktörer försöker förhindra varandra med de till buds stående medlen. Swebb-TV framstår fortfarande som något yrvakna för den situation man har hamnat i, men förstår givetvis att de ofrånkomligen är en aktör på den politiska spelplanen, det är därför de kom till, för att balansera ut den politiskt ensidiga median.

I Väst är det också sedan länge fallet att aktörer som förstår sig själva som just och främst politiska aktörer, exempelvis partier, har problem att kunna inneha bankkonton eller kan få dessa stängda och frysta om man inte håller sig inom den tillåtna fåran. Detta är i själva verket ett av de starkare och effektivare maktmedel som brukas för att just se till att aktörerna håller sig till det tillåtna. Det blir på så sätt jobbigt att vara verklig politisk opposition, det är naturligtvis jobbigt att inte få ha ett bankkonto. Ett känt exempel är det franska nationalistpartiet Front National (numera Rassemblement National) som inte fick inneha konto hos någon fransk bank, trots att man är en av Europas stora politiska aktörer.

Poängen jag vill göra är enkel: Om politiska aktörer, men vilka jag främst syftar på de politiska partierna, kan styras och dirigeras på detta sätt med maktmedel från högre ort, var ligger då i själva verket den politiska makten? Om en aktör har makten att styra en annan aktörs normer och agenda, vilken är då den verkliga politiska aktören? Och det är inte bara banker det handlar om, det är EU, globala storföretag och techjättar, som exempelvis väljer om en politisk aktör ska kunna inneha och få synas på en plattform eller inte. (Man får inte glömma att Twitter faktiskt deplattformerade Donald Trump, en sittande president, just för att demonstrera denna makt.) En verklig politisk opposition måste spela på samma nivå, måste spela samma spel (dock inte nödvändigtvis med samma medel), måste vara en verkligt kolliderande politisk kraft, annars är vår demokrati som bara är en slags tillrättalagd teater. Om det inte finns en motkraft som befinner sig på samma nivå, så finns ingen verklig opposition. Motkraften måste befinna sig där den historiskt närvarande anden kräver det.

2: https://nyheter.swebbtv.se/marginalen-bank-sparrar-bankgiro-och-bankkonto-obs-vart-swish-nummer-fungerar-som-vanligt/

Relaterade poster på Minervas Uggla

Nyhetskommentarer april 2023

Nyhetskommentarer mars 2023

Nyhetskommentarer januari 2023

M: Ukrainas sak är vår

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *