Nyhetskommentarer oktober 2023

Nyhet 1: Utsattes för brott – kallades ”högerextrem” av polisen.1 Frihetsnytt.

Det var bra att Frihetsnytt plockade upp denna händelse, för den har betydelse för att förstå vart vårt rättssystem är på väg, nämligen att det alltmer politiseras. Och i detta fall sker det väldigt öppet. Partiledaren för AFS, Gustav Kasselstrand, blev förra året hotad av en invandrare på Arlanda. Allt finns på film, den är inbäddad i Frihetsnytts artikel.Kasselstrand anmälde personen som kom fram till honom för olaga hot, varpå han fick erfara rättssystemets dubbelstandard. Polisen tog tydlig politisk ställning och skrev följande anmärkningsvärda rader i ett mail:

Motparten i ärendet är en högerextremistisk partiledare som heter Kasselstrand. Han har filmat hela händelsen och vi känner att Han kanske har provocerat fram händelsen. Vi tror att misstänkt kan behöva stöttning. Men det finns inga andra omständigheter.”

Kasselstrand kallas alltså för ”högerextremist” av polisen, vilket dels är ett politiskt epitet, dels ett propaganda/nonsensepitet. Vidare så ”känner” polisen att Kasselstrand har ”provocerat fram” händelsen. Man förstår, eftersom det inte finns några andra ”omständigheter”, att provokationen måste ligga i att Kasselstrand är den han är. Så för honom gäller en annan lagbok, en annan rättsordning. Vidare måste man notera att polisen skriver just ”höger”, vilket, då formuleringen och antagandena är politiska, måste betyda att de själva betraktar saken ”från vänster”.

Jag förstår att rättssystemet redan är djupt politiserat, att detta inte är en enskild händelse, men man måste reagera när det sker så öppet.Att denna utveckling pågår har att göra med den liberala myten, som jag har skrivit om tidigare.2 Lagar är inte normativa i sig själva, det normativa ligger i den rådande andan som tolkar lagen.

1: https://frihetsnytt.se/utsattes-for-brott-kallades-hogerextrem-av-polisen/

2: Se Reflektioner över partiledardebatten 13 september: Den liberala mytens dominans som finns länkad bland relaterade artiklar längst ner.


Nyhet 2: Danmark: Väst måste stå med Ukraina ”till det bittra slutet”3. SwebbTV

På tal om den liberala myten, så förnekar sig inte Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Så här förutsägbart och platt låter det att lyssna på någon som är dels helt dominerad av den liberala myten, och dels i avsaknad av eget politiskt tänkande, vilket inte är av varandra oberoende saker.4 Jag har skrivit om Fredriksen förut5 , så jag ska inte upprepa mig. Men här framkommer det med parodisk tydlighet vad det är jag menar. Hon säger uttryckligen att kriget mot Ryssland är en kamp mellan ”gott och ont”, att Väst krigar för värderingar (”idéer”), liksom hon upprepar det totala kvantitativa tänkandet som jag uppmärksammade förra gången. Det enda hon har att säga är, liksom sist, ”mer” och ”snabbare” (”öka takten”).

Fredriksen exemplifierar de politiker av idag som är en slags religiösa liberaler, som är långt ifrån en bristvara. Annie Lööf och Johan Pehrson är två vädligt tydliga svenska exempel. Gemensamt för dem är att de tjatar om dessa liberala värderingar med samma engagemang som någon reflektion om Västerlandet motsvarande alltid lyser med sin frånvaro. Aldrig hör man från dessa någon kommentar om Västerlandets historia, kultur, konst osv, dvs allt sådant bygger upp Västerlandet som en värld. Det beror på att de aldirg har noterat detta, vilket det förfall i exempelvis arkitektur och kommersiell föruttnelse de tillåter i sina stater vittnar om.

3: https://nyheter.swebbtv.se/danmark-vast-maste-sta-med-ukraina-till-det-bittra-slutet/

4: Återigen, se framförallt Reflektioner över partiledardebatten 13 september: Den liberala mytens dominans som finns länkad längst ner tillsammans med andra artiklar som förklarar saken mer på djupet.

5: Se Nyhetskommentarer mars 2023 som finns länkad bland relaterade artiklar längst ner.


Prenumerera på Minervas Uggla

Relaterat på Minervas Uggla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *