Om ontologi och politik

Finns det ett samband mellan ontologi och politiska paradigm, och hur ser det ut i så fall? Denna text är ingen strikt teoretisk kartläggning av frågeställningen, men är ändå teoretisk och lyfter exempel på vad denna koppling innebär och hur den kan se ut.