Övergripande tolkning av Västerlandets historiska situation

Det liberalpolitiska paradigmet post 1945 är uttömt och visar sig nu i ren nihilism och tyranni. Vad kan födas ur det?