Reflektioner över partiledardebatten 13 september. Del 1/2: Den liberala mytens dominans

Partiledardebatten den 13 september i riksdagen åskådliggjorde väl den slutstation som svensk parlamentarisk politik har kört fast i.