Reflektioner över partiledardebatten 13 september. Del 2/2: Övriga observationer samt kommentar till Kristerssons tal till nationen

Mest fokus på Ulf Kristersson vars öppningsanförande var kopplat till hans tal till nationen. Också några övriga replikskiften i debatten kommenteras.