Tips på läsvärda artiklar #4

Här kommer ett tips på två korta artiklar som har mycket av värde trots sina få ord.

1) Julius Evola on the Magnetism of Love. Dmitry Moiseev. Arktos.

https://arktos.com/2023/12/17/julius-evola-on-the-magnetism-of-love/

Kärlek har två aspekter, en fysisk och en andlig. Båda behövs, och när båda är på plats så kan upplevelsen bli magisk och utvecklande, inte sällan livsförändrande. Samtidigt är, enligt denna artikelförfattares tolkning av Evola, kärlekens (eros) magnetism något som inte kan reduceras till någon av dessa två aspekter eller ens båda, utan verkar ha en slags autonomi – den finns bortom detta. (Artikeln berör egentligen bara en passage av Evolas bok The Metaphysics of Sex.)

Att eros-magnetism verkligen existerar och är bortom vår kontroll validerar kärlek som ett objektivt existerande fenomen. Det är inte ”kemi” eller ”biologi” som vi förstår det som i vårt uteslutande materiella paradigm. Denna artikel kan kanske tjäna som en ingång för de, vilket inkluderar mig själv, som känner att detta är ett exempel på något som förtjänar seriös uppmärksamhet. I ett materiellt paradigm (som det liberala) degraderas allt till produkter och varor, och det gäller även kärlek1, även om denna dimension av livet tack vare sin autonomi aldrig blir helt åtkomlig för ren materialism. I ett (efter)kommande, icke-materiellt paradigm så bör kärlek som en viktig del av livet förstås på ett annat och högre sätt.

1: Dating-sidor är ett slags exempel på det.


2) Sjuka personer bakom sjuk arkitektur. Viktor Eriksson. Frihetsnytt.

https://frihetsnytt.se/sjuka-personer-bakom-sjuk-arkitektur/

Detta är helt enkelt en väldigt bra ledare. Eriksson sätter här fingret på något som pågår i Sverige och har gjort så under lång tid, nämligen en slags medveten förfulning. Han har hittat ett lysande exempel som också kan ses som symboliskt för detta: ”Arkitekturskolans byggnad” i Östermalm, Stockholm. Det är, som Eriksson påpekar, bara i en upp-och-nervänd orwelliansk värld denna byggnad kan anses ha med arkitektur att göra, i vilken det fula är vackert och tvärtom. Det stannar heller inte vid att byggnaden bär detta namn, den är också blåmärkt, vilket är en kulturhistorisk klassificering som också kommer göra det svårare att få den riven. Och ovanpå detta kommer, vilket Frihetsnytts bild illustrerar, att denna byggnad uppfördes på en plats där det tidigare verkligen låg en vacker byggnad, som revs för att uppföra den fula. Den revs också det symboliska året 1968.

Detta kan, som Erikssons rubrik säger, endast tillskrivas sjukdomsbeteende. Endast den som är sjuk i själen kan göra något sånt här. Det kan också tillskrivas krigföring mot svenska folket, en krigföring med andliga medel. Det handlar om, som återigen skribenten är inne på, att vi ska förlora vår identitetskänsla och känslan för vårt arv, men också något som går utöver det, en form av själsligt nedbrytande. Denna byggnad är inget unikt exempel, liksom ful arkitektur i Sverige inte är en isolerad aspekt av denna typ av krigföring. Detta är vad vi utsätts för konstant från olika håll och i olika former, med målet att bryta ner oss som folk. Det är bra att Eriksson tog upp detta i sin ledare och att fler människor börjar få syn på detta och andra exempel, för det bidrar till att detta medvetandegörs. Det finns naturligtvis ingen anledning till att det ska finnas någon ful arkitektur alls i Sverige – varken förmåga eller medel till ett vackert land saknas. Grundantagandet måste alltid vara att de som sysslar med sådant här har en svenskfientlig agenda.

Prenumerera på Minervas Uggla

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *