Tips på läsvärda artiklar #5

Här följer ett tips på två artiklar, båda från Arktos, som är substantiellt relevanta för anti-globalism, vilket i synnerhet gäller den andra artikeln.

1) The End of Democratic Norms in the West: A Challenge and an Opportunity. Kenneth Schmidt. Arktos.

https://arktos.com/2024/01/19/the-end-of-democratic-norms-in-the-west-a-challenge-and-an-opportunity/

Denna relativt korta artikel sammanfattar på ett ganska bra sätt hur de globalistiska agendorna har spårat ur, och hur nu den internationella ”demokratin” fullständigt kastat masken. ”The trend now in many places in Europe and the United States is that globalist-neo-liberal regimes are beginning to violate democratic norms with impunity, totally unconcerned about the optics of arbitrary authoritarianism in action.” Ett antal exempel på detta ges i artikeln. I enlighet med detta så politiseras rättssystemet och det missbrukas alltmer som ett instrument för politiska ändamål, alltså som ”lawfare”.

En annan sak som jag tycker är bra med artikeln är att den snuddar vid några av globalismens byggstenar som dess lågandlighet, ytlighet, totala nihilism och materialism (här i betydelsen att pengar och makt är det enda som betyder något, och övertron på dessas inbördes koppling). En sådan världsbild attraherar en viss typ av människor:

Our globalist enemies, led by arrogant businessmen, think that they can win every battle because they are good at making money, which to them is the alpha and omega of human existence. They consider themselves super-geniuses, and when they go to meetings of these globalist organizations, they hear lectures from certifiable lunatics like James Bond villain Klaus Schwab, whose ideas seem edgy to them. They feel flattered to be in on the conspiracy, even if it may mean the death of millions and the depopulation of the planet.”


2) UNRESTRICTED WARFARE: A Holistic Approach to the Great Reset. Iurie Roșca. Arktos.

https://arktos.com/2024/01/23/unrestricted-warfare-a-holistic-approach-to-the-great-reset/

När jag rekommenderar artiklar så är det såklart så att jag inte nödvändigtvis instämmer i allt som sägs i dem, det påpekar jag inte ens. I detta fall är det dock värt och göra det då den använder en modell och vissa synsätt som jag inte är helt bekväm med, och den innehåller delar som jag inte skriver under på1, liksom annat saknas, men jag vill ändå rekommendera den då den som helhet försöker sig på det viktiga arbetet att avancera tänkandet om det som vi benämner som ”globalism” i/till politisk förståelse, den bidrar till att avkläda det abstrakta i detta begrepp och formulera saken i dess mer konkreta och historiska betydelse. Den är på så sätt viktigare än ovan nämnda artikel.

1: I synnerhet håller jag inte med om de avslutande partiet i att sätta det som pågår i en kristen kontext, som ett krig mellan ”Gud” och ”Satan”.

Det som jag instämmer i och som jag anser vara artikelns främsta värde är att den tar upp att vi befinner oss i ett nytt sorts krig, som vi inte ser för vi är låsta i att tänka i konventionella kategorier som krig stat mot stat liksom att krig är något som nödvändigtvis måste föras med traditionella/explicita vapen som skjutvapen och bomber. Det flyger därför över huvudet på gemene man liksom politiker. ”At the present time, there is no difference between the level of ignorance of the average person and that of a state official.” Kriget är alltså inte militärt på det sätt vi är vana att tänka utan har en mer dold form:

So, we are in a state of war. […] Among the key characteristics that distinguish today’s state of war from classical ones is that it is undeclared, having no such legitimate actors as two belligerent parties represented by states. The enemy is covert, subversive in nature, and attacks its victims with a gamut of unconventional weapons which are not perceived by the target nations as acts of military hostility.”

Detta får såklart betydelse för hur man måste tänka om vän och fiende:

In the new historical conditions of globalization, owing to a massive leap in science and technology and the gigantic concentration of world power in the hands of private entities, the old schemes of division between countries, regions and civilizations are no longer valid; they now merely serve as a mask that disguises the true face of the parties to the conflict.”

Inte heller behöver denna nya form av krig som näst intill använder sig av alla medel utom just det militära vara mindre effektivt, tvärtom:

The extremely sophisticated and complex character of the system of world domination through international organizations — countless nested private entities with a scientific, cultural, medical or media mask — is bringing about a state of full-spectrum domination much more perilous than could be achieved by military conquest or economic subjugation.”

Det är dessa delar som är de mest intressanta enligt min mening. Det är minst sagt fascinerande att man kan dölja ett krig genom att inte föra det med konventionella medel i sin klassiska form. Samtidigt är det ingen ursäkt att missa det för de vars arbete och ansvar det är att förstå sig på det här, tvärtom är det inneboende i krigets logik att det alltid antar nya historiska former. Det är milt sagt ett underbetyg att inte kunna identifiera ett krig så fort det inte förs i explicit form med militära medel. Denna artikel, trots sina brister, bidrar ändå till att uppdatera vår blick för vad som pågår i världen.

Prenumerera på Minervas Uggla

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *