Uppföljande kommentarer med anledning av kriget i Ukraina

Kommentarer om Sveriges och Västs politiska agerande i anslutning till kriget i Ukraina, med utgångspunkt i uppföljning av mina kommentarer från i våras.