Utgångspunkt

Några tankar om basen för en antites till Västerlandets nuvarande politiska paradigm.