Vålnaden – Om Tolkiens begrepp av ondska

En analys av hur JRR Tolkien såg på ondskans natur med hjälp av Tom Shippey och Patrick Curry.