Varför Västerlandet behöver en ny religion

En diskussion om varför en civilisation behöver en religion i allmänhet och om vart Västerlandet befinner sig historiskt i denna fråga.