Nyhetskommentarer februari 2023

Detta är ett nytt inslag på Minervas Uggla i vilket max tre nyheter från månaden som har gått kommenteras i en kortare text.

Nyhet 1: How America Took Out The Nord Stream Pipeline.1
Seymour Hersh på Substack 8 februari.

I denna artikel så redogör Hersh för hur det gick till när, och varför, USA sprängde gasledningarna Nord Stream, som gick mellan Ryssland och Tyskland och som försåg den senare och andra europeiska stater med billig energi. Kortfattat kan man säga att USA såg denna ledning som ett slags ryskt vapen i en geopolitisk strid mellan USA och Ryssland, som riskerade att göra Tyskland och andra västländer som hade nytta av gasen mindre suget på att helhjärtat sluta upp på USAs och NATOs sida i deras proxykrig mot Ryssland, med sanktioner och ekonomiskt och materiellt stöd, vilket säkert var en rimlig farhåga från deras perspektiv. Att USA var skyldiga till sprängningarna har många kommentatorer, exempelvis Tucker Carlson på Fox News, varit inne på en längre tid, helt enkelt för att det verkar vara den enda parten med både resurser och motiv, och eftersom president Biden öppet hotade med att förstöra ledningarna innan det gjordes, liksom Victoria Nuland gjorde uttalanden i samma riktning (uttalandena finns i Hersh artikel). Vad som är en större nyhet i Hersh artikel är Norges inblandning i terrorattentatet. En anledning till det kan vara motivet för Norge att själva kunna exportera mer naturgas. En bra affär, helt enkelt.

Vad som finns att säga om denna händelse är att det är en symbolisk händelse för en av grundteserna här på Minervas Uggla; att den liberala ordningen, ledd av USA, är totalt etiskt bankrutt som politisk ordning, och inte har några gränser för hur den manifesterar detta. Man utför en terrorattack på sina ”allierade”, fullt medvetna om att det kan ses som en krigshandling om det framkommer att man är skyldig, varför det var av högsta vikt att detta skulle hemlighållas. Men så har man en president, som med ett illa dolt nöjt leende inte kunde låta bli att vid en presskonferens säga ”I promise you we will be able to do it.” [stoppa Nord Stream], vilket inte var meningen att han skulle säga i ett publikt sammanhang. Trots detta spelar västvärldens ”medier” med i nedtystningen om vad USA har gjort, liksom Hersh artikel tystas, och narrativet hos dessa kvarstår att Ryssland skulle ligga bakom. När dådet planerades, fanns det de som varnade för att genomdriva det: ”Throughout “all of this scheming,” the source said, “some working guys in the CIA and the State Department were saying, ‘Don’t do this. It’s stupid and will be a political nightmare if it comes out.’””. Slående är också fräckheten med vilken ledande politiker i USA uttrycker sig, som om det skulle vara deras sak att bestämma över Europas interna angelägenheter och affärer. När Biden nöjt fäller sin kommentar så står han bredvid Tysklands rikskansler Olaf Scholz. Är det god sed att allierade bombar sönder varandras energiförsörjning? Är det en allierad eller en ockupant som Scholz står bredvid? Hur länge till ska Tyskland utstå förnedringen? Och detta är alltså laget i stort sett hela den svenska politikerklassen vill alliera sig med. Det är för övrigt intressant hur svenska och europeiska politiker ska förhålla sig till det som framkommer i Hersh artikel. Ska man inte låtsas om den? Jag har inte följt utvecklingen sedan artikeln publicerades, men har förstått det som att det är den huvudsakliga linjen. Det är ju ett standardförfarande att politiker är helt bundna till det mainstreammedia säger som sanning och inte låtsas om det som framkommer i alternativmedia, att det a priori viftas bort som ”desinformation”, men frågan är om det är hållbart i detta fall, då detta kommer från en ansedd journalist som jag ska erkänna att jag inte hade koll på, men som vad jag förstår inte har ifrågasatts förut och som verkar vara allmänt respekterad och inte kan räknas till ”alternativmedia”. Samtidigt blir det förstås som politiker i en formell ansvarsposition i Europa väldigt jobbigt att ta till sig och agera på det som framkommer i Hersh artikel, då det skulle innebära ett stort samvetsinitierat avsteg från det politikeryrket idag går ut på: att följa den agenda man ges och tycka och göra som alla andra, vara substanslös och inkassera sin lön. Det ska ju vara lätt att vara politiker – det ska ju räcka att man är ”god” – och då blir det jobbigt när den lögn man är djupt psykologiskt och politiskt (och ekonomiskt) investerad i utmanas.

1: https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

Nyhet 2: 60 dödsskjutningar i år – ingenting lyckas bryta våldet.2
Swebb-TV.

Ovan refererade artikel är bara en godtyckligt vald artikel för att säga något kort om det eskalerande våldet i Sverige och i synnerhet Stockholm. I många år nu har det i media diskuterats vad man ska göra åt våldet och hur man ska få bukt med det. Regeringar och polis har gjort satsningar och sjösatt olika projekt. Det var mycket tal om detta i media just innan covid-19 kom och tog över mediarapporteringen i det närmsta totalt.

Det finns två saker jag vill säga om detta ”fenomen”. Det första är att en grundläggande anledning till att detta inte kommer kunna lösas under nuvarande politiska paradigm är att man i detta tänker politik på ett extremt ytligt sätt, och bara opererar under ytliga kategorier och med kvantitativ metodik, vilket är en essentiell karaktäristiska i den liberala ordningen. ”Fler poliser”, ”mer pengar”, ”mer satsningar på ungdomar” – alltid detta signifikativa ”mer”3, vilket står i motsats till att försöka förstå, förmågan att tänka ett genuint ”varför”. Det står i motsats till det kvalitativa, till tänkandet i sig och tänkandet av ett ”vad”. Jag ämnar utveckla dessa tankegångar om kvantitet versus kvalitet mer i en separat mer renodlad ideologisk essä, men antar att det med dessa rader framgår för läsaren vad jag i stort menar, då denna analys är högst relevant i detta fall.

Det andra jag vill ta upp i detta sammanhang är att lyfta frågeställningen: vad är det att staten inte lyckas få bukt med våldsutvecklingen? Vad innebär det? Finns det verkligen två alternativ här, att man kan lyckas med det eller inte lyckas med det? Svaret är förstås nej. Våra politiker överlag förstår inte detta, eller allvaret i situationen, men vad denna politiska fråga implicerar är om Sverige som stat kan anses finnas eller inte. Frågan relaterar till statens fundamenta, till statens grundläggande axiom och funktion. Detta är tydligt i Thomas Hobbes statslära. Om staten inte klarar sin grundläggande uppgift, upprätthålla ordning och säkerhet, då uppstår frågan vad staten är till för. Som vanlig medborgare har man ju lagt omsorgen av skydd och säkerhet i statens händer. Staten har det exklusiva rätten att upprätthålla lag och ordning genom bruk av våld (våldsmonopolet), men detta har naturligtvis bara sin mening om staten skyddar och står på den nu värnlöse medborgarens sida, som underförstått har förlagt denna våldsrätt i statens händer, och är beroende av att och betalar suveränen för att sköta detta till dennes favör4, som medel för att upprätthålla en rättvis ordning. Om den som lägger sin tillit till detta visar sig vara den som är i situationen att gång på gång sitta på nitlotten, liksom den som bryter mot statens våldsmonopol kommer undan med5 och vinner fördelar av att göra så, då är situationen inverterad gentemot vad som är rationalen för statens existens, och då är det mer rationellt att alla tänker på sin egna säkerhet och våldspotential, vilket är att gå mot vad Hobbes kallar ”allas krig mot alla”, dvs ‘naturtillståndet’, alltså tillståndet då staten perfekt inte är. Eller enklare uttryckt: Om statens varande inte är ett högre och bättre tillstånd att leva i än det våldsamma naturtillståndet, så är staten per definition obsolet. (Detta är förstås en väldigt enkel beskrivning av saken, och med den inte heller sagt att Hobbes lära är en komplett teori för att analysera staten, vilket den inte är. Men den har sina svåravvisade poänger.)

Många verkar tro att staten bara är något som ”finns”, oavsett vilka politiska beslut man tar, och oavsett hur man över tid tummar på sin suveränitet – att den bara skulle vara där som absolut existerande av sig själv, som given av naturen eller historien. Till slut kommer dagen då det är det är en uppenbar lögn att benämna tillvaron man befinner sig i som ”stat” eller en politisk ordning, och den som har minsta förståelse av historien inser att gränser ritas om, stater och riken uppkommer och går under.

En suverän som tar in skyhöga skatter men inte klarar att leverera det mest basala är per definition illegitim. Bara den mest okvalificerade kan lyckas med konststycket att skapa en situation där människor ska betala skatt upp över öronen men räds att gå ut.

2: https://nyheter.swebbtv.se/60-dodsskjutningar-i-ar-ingenting-lyckas-bryta-valdet/

3: Mer pengar och mer vapen till Ukraina, fler och utökade sanktioner mot Ryssland. Också kriget tänkts kvantitativt, aldrig som begrepp (kvalitet) i liberal diskurs.

4: Extra illa blir det i ett land som Sverige, där man inte har rätt att skydda sin privata egendom med vapen, och där till och med nödvärn i hemmet ifrågasätts i domstolen.

5: Vilket också visar att den formella suveränen inte är den reella suveränen.

*

Avslutningsvis vill jag varmt rekommendera podavsnittet Populistdrömmen6 från Vita Pillret. I det görs en mycket bra genomgång av elit- och maktteoretiker och deras huvudsakliga teser vilket är av stort värde för att kunna analysera politik på ett realistiskt sätt. Hur fungerar makt egentligen? Kan vi verkligen rösta om vem den ska tillfalla? I programmet lyfts exemplet med Donald Trump som, trots att han valdes till president, inte kunde genomföra sin politik, eftersom han hindrades av olika maktstrukturer. Alltså var det inte han som var suveränen, trots att han var formellt vald. Vad innebär då detta i sin tur?

6: https://www.spreaker.com/user/nordiskalthoger/vita-pillret-vinterspecial-populistdroem

Relaterade artiklar

Hersh om kriget: Har övergått till vansinne. Swebb-TV.

I denna artikel påpekar Hersh att mainstreammedia inte sysslar med journalistik längre, vilket han tror att alltfler börjar inse.

Hersh: Terrorbombningen mot Nord Stream ”det dummaste USA gjort”. Swebb-TV./

Orbán: Europa har försvagats och förlorat sin självständighet – styrs av USA. Swebb-TV.

Relaterade poster på Minervas Uggla

Övergripande tolkning av Västerlandets historiska situation
https://level.minervasuggla.se/overgripande-tolkning-av-vasterlandets-historiska-situation/

Liberalen som tyrann

Några tankar efter Trumps tillkännagivande av sin presidentkandidatur
https://level.minervasuggla.se/tankar-efter-trumps-tillkannagivande-av-sin-presidentkandidatur/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *