Minervas Uggla tre år

Detta är tredje och sista gången jag uppmärksammar Minervas Ugglas födelsedag. Det gjordes spontant första året för att reflektera lite över vad som hade hänt sedan starten, och därför blev det naturligt att göra det även det andra året. Dessa uppmärksammanden på årsdagen har varit inåtriktade, tittat på hur MU har utvecklats, vad som har skrivits och vilka övergripande teman som har trätt fram. Som jag har nämnt tidigare så är min känsla att dessa teman har gjort så på ett slags autonomt sätt. I slutet av 2022 skrev jag en lång nyårskrönika som tittade på några spår i den politiska utvecklingen under det året, och den kunde således sägas vara ”utåtvänd”, ha blicken utåt. Den följande nyårskrönikan året därpå blev dock mer inåtvänd och lik det jag har skrivit på årsdagarna, och jag känner att det räcker med en sådan typ av sammanfattande och metatittande betraktelse, och har bestämt mig för att allt detta får hamna under den årliga nyårskrönikan, vilken jag alltså avser fortsätta med.

Jag vill då på denna tredje årsdag nyttja tillfället att titta på två saker: 1) Vad som har varit mest läst av under det senaste året och 2) Vad som jag själv anser vara det viktigaste som har skrivits enligt min uppfattning totalt sett under dessa första tre år, alltså sedan starten. Vi börjar med den första punkten.

Den statistik jag har att tillgå misstänker jag är lite vilseledande av olika anledningar. Så utan att kunna göra en perfekt lista så kommer jag bara nu att nämna några essäer som utan inbördes ordning ser ut att ha varit lite mer populära än andra under det senaste året. En sak som då kanske är något förvånande när man tittar på detta, med tanke på den prägel som jag själv tänker att MU har, är att nyhetskommentarerna för det första kvartalet, alltså januari till mars 2023, sticker ut och tillhör denna grupp. Här får man också väga in att de äldsta har haft längst tid på sig att läsas, men vissa månader läses nyhetskommentarerna knappt alls. Även augustis nyhetskommentarer får man säga sticker ut, särskilt om man slår ihop de ordinarie och de extra nyhetskommentarer som publicerades då med anledning av att socialdemokraterna aviserade att man ville skicka JAS-plan till Ukraina. Jag har ju nu lagt ner detta med nyhetskommentarer, åtminstone regelbundna sådana, men kanske var de uppskattade som en lite mer ”lättsam” kontrast till det övriga material jag publicerar, jag vet inte – men jag tänker i vilket fall att det finns så många andra som håller på med nyhetsrelaterade publikationer, och det är bättre att jag fokuserar på det som jag anser vara ”min grej”. Någons ”newsletter” lär väl vara det vanligaste temat på Substack. Om man håller på med nyhetsvärlden så är det lätt hänt att man fastnar i den och att den börjar ta upp all tid, och för en sida som MU så blir det helt enkelt fel fokus. Man kan väl säga att detta med nyhetskommentarer istället har ersatts med de artikelrekommendationer jag har börjat med, som jag anser ligger mer i linje med vad MU handlar om.

När det gäller de essäer som tillhör den ”centrala verksamheten” om man säger så, alltså de rena essäerna som behandlar ett visst ämne, så är det några som sticker ut som lite mer lästa. En är Vad handlar filmen Jokern om?1 som fortfarande får sina läsningar då och då, vilket jag kan förstå då det var en speciell film som de flesta såg och vars innebörd många grubblade på. Alla tyckte något om den, och oavsett vad så verkade få ha varit oberörda. En annan mer populär essä under året var Victoria av Baden som symbol2 vilket är kul då jag är nöjd med den och jag tycker det är en intressant historisk utblick som också är hjälpsam för att förstå samtiden. En mer nyskriven essä som fick lite fler läsningar är Konsumenten3, vilket är glädjande då den enligt min uppfattning tillhör de viktigaste texterna som har publicerats på MU, och det är upplyftande att se att en längre text inte avskräcker alla. Andra texter som har fått relativt lite fler läsningar är M: Ukrainas sak är vår4 och lite märkligt nog Minervas Uggla två år5. Tre exempel på äldre texter som verkar hänga i och fortfarande får läsningar ibland är Varför Västerlandet behöver en ny religion6, Analys av filmen Cube7 och Vålnaden – Om Tolkiens begrepp av ondska8.

Om vi så rör oss till den andra punkten, som var att jag skulle säga något om vilka texter som är viktigast av de som har publicerats hittills, med vilket jag menar de texter som jag anser utgöra en slags ryggrad på sidan i det totala narrativ som med varje text växer fram, så skulle jag peka på dessa, listade i den kronologiska ordning de publicerades:

Tre centrala begrepp för Västerlandets tillstånd (mening, självmedvetande, civilisation)
https://level.minervasuggla.se/tre-centrala-begrepp-for-vasterlandets-tillstandmening-sjalvmedvetande-civilisation/

Det liberala medvetandet
https://level.minervasuggla.se/det-liberala-medvetandet/

Liberalen som tyrann
https://level.minervasuggla.se/liberalen-som-tyrann/

Varför Västerlandet behöver en ny religion
https://level.minervasuggla.se/varfor-vasterlandet-behover-en-ny-religion/

Vad handlar filmen Joker om?
https://level.minervasuggla.se/vad-handlar-filmen-joker-om/

Tips på läsvärda artiklar special: En viktig intervju med Guillaume Faye
https://level.minervasuggla.se/tips-pa-lasvarda-artiklar-special-en-viktig-intervju-med-guillaume-faye/

Konsumenten
https://level.minervasuggla.se/konsumenten/

Dessa listade texter är de som enligt min uppfattning innehåller allra mest substans för att föra projektet framåt, och således har de något meningsfullt att säga om den skymningstid som denna sida finns till för att tänka och tala om. Det handlar om den andliga och religiösa frågan, men också om det döda politiska paradigm vi lever i, och som jag har konstaterat flera gånger så är detta inte frågor som kan hållas åtskilda. Att texten om jokern finns med på listan har att göra med att det är allt annat än slumpen att den filmen kom vid just denna tidpunkt i Västerlandets civilisationella skeende, och den är väl värd att fundera över, vilket också många spontant gjorde, och jag var inte ensam om att förstå vilket kosmisk princip jokern är. Varje era har ett slut.

1: https://level.minervasuggla.se/vad-handlar-filmen-joker-om/

2: https://level.minervasuggla.se/victoria-av-baden-som-symbol/

3: https://level.minervasuggla.se/konsumenten/

4: https://level.minervasuggla.se/m-ukrainas-sak-ar-var/

5: https://level.minervasuggla.se/minervas-uggla-tva-ar/

6: https://level.minervasuggla.se/varfor-vasterlandet-behover-en-ny-religion/

7: https://level.minervasuggla.se/analys-av-filmen-cube/

8: https://level.minervasuggla.se/valnaden-om-tolkiens-begrepp-av-ondska/

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *